Uslovi kupovine

Trenutno ne postoje posebni uslovi kupovine, izuzev da se naručena roba mora platiti :))